لیزرحکاکی و مارکینگ بلبرینگ


لیزرحکاکی و مارکینگ  بلبرینگ

از ویژگی های لیزر قابلیت حکاکی انواع بلبرینگ تولید شده شرکت ها جهت جلوگیری از جعل و سوء استفاده می باشد .
 حکاکی لوگو ، شماره سریال ، نام کمپانی سازنده به سرعت و با دقت بالا امکان پذیر می  باشد .

                  faraswan320 faraswan321