مارک زنی و حکاکی قطعات الکترونیک با لیزر


مارک زنی و حکاکی قطعات الکترونیک با لیزر


با لیزر می توان روی قطعات الکترونیکی مارک زنی و حکاکی انجام داد .

  •    انواع بردها
  •     ترانزیستورها
  •     IC ها
  •     خازن ها

faraswan322  faraswan324 faraswan323