مارک و حکاکی عینک با لیزر


مارک و حکاکی عینک با لیزر

کاربرد لیزر یاگ (YAG)  و فایبر (Fiber)  حکاکی و مارک برند روی عینک می باشد .
عموماً آرم حکاکی شده کوچک بوده و می بایست با دقت بالایی حکاکی شود .

     faraswan339 faraswan340