مارک و حکاکی قاشق،چنگال و کارد با لیزر


مارک و حکاکی قاشق،چنگال و کارد با لیزر
شرکت های تولیدی و خدماتی می توانند از لیزر برای حکاکی محصولات تولیدی قاشق ، چنگال ، کارد و ... استفاده کنند .
رستوران های معروف روی قاشق و چنگال ها  ،  لوگوی خود را حک می کنند .

faraswan341 faraswan342 faraswan343