مارک و حکاکی لپ تاپ ، آی پد با لیزر


مارک و حکاکی لپ تاپ ، آی پد با لیزر

از کاربردهای لیزر فایبر و یاگ حکاکی  لپ تاپ می باشد .
لپ تاپ ها چون از جنس پلاستیک ،  PVC و فلز ساخته می شوند بهترین گزینه حکاکی با  لیزر فایبر و یاگ می باشند .

faraswan344 faraswan347 faraswan348

          faraswan345 faraswan346