لیزرحکاکی و مارک پلاستیک


لیزرحکاکی و مارک پلاستیک  ، PVC

حکاکی پلاستیک ها و PVC ها با لیزر صورت می گیرد .
لیزرهای CO2 قادر به حکاکی تعداد اندکی از پلاستیک ها بوده و در اغلب موارد آنها را آب می کند .
بهترین نوع لیزر استفاده از YAG و فایبر برای حکاکی پلاستیک ها می باشد (کیبورد ، صفحه موبایل و ...)

FaraSwan316FaraSwan318FaraSwan319

                            FaraSwan317