مدرج سازی با لیزر


مدرج سازی با لیزر

لیزر جهت حکاکی و مارک درجه (مدرج سازی) روی قطعات هواپیما سازی ، اپتیک و لنز و ... کاربرد دارد .
بهترین روش حکاکی این قطعات که دارای حساسیت و دقت بالا به همراه ماندگاری می باشد ، استفاده از لیزر می باشد .
پهنای خط حکاکی شده در حد میکرومتر می باشد .

faraswan349 faraswan351 faraswan353

faraswan350 faraswan352