پرینتر سه بعدی طلا و جواهر

جهت ساخت نمونه در صنعت طلا و جواهر ( انگشتر و ... ) از پرینتر سه بعدی برای ساخت آن و سپس ساخت نمونه واقعی می توان استفاده نمود.

رزین مورد استفاده دارای دقت بالایی می باشد.

دستگاه های پیشنهادی :

دستگاه لیزر پرینتر سه بعدی

نمونه ها