لیزر برش و حکاکی پلکسی

پلکسی به جهت تنوع محصول و تشابه برخی از آنها به شیشه کاربردهای وسیعی دارد.

دستگاه های لیزری می توانند با دقت بالایی بر روی پلکسی حکاکی کنند. با این دستگاه ها می توان متن و تصاویر را روی پلکسی حکاکی کرد.

نمونه ها