لیزر حکاکی شیشه

از جمله کاربردهای دستگاه برش و حکاکی لیزر CO2 ، حکاکی روی شیشه و آینه می باشد.

این لیزر قابلیت حکاکی روی شیشه یا آینه و همچنین جیوه پشت آینه را دارا می باشد.

با استفاده از دستگاه حکاکی لیزر فایبر می توان با ظرافت بالاتر جیوه پشت آینه را برداشت.

 

دستگاه های پیشنهادی :

دستگاه برش و حکاکی لیزر فلزات فایبر

دستگاه برش و حکاکی لیزر SCU

دستگاه برش و حکاکی لیزر CMA

دستگاه برش و حکاکی لیزر SE

دستگاه برش و حکاکی لیزر SF

 

نمونه ها