دستگاه لیزر حکاکی تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی با توجه به نوع قطعات و حساس بودن وقابل پیگیری بودن و همچنین عدم جعل قطعه ، نیاز به حکاکی حرفه ای و در عین حال سریع دارند.

لیزر توانایی حک ومارک تمامی قطعات تجهیزات پزشکی را دارد .

دستگاه های پیشنهادی :

دستگاه برش و حکاکی لیزر فلزات فایبر