دستگاه لیزر لیبل سازی دکمه ، لباس و ...

جهت ساخت انواع لیبل ، دکمه و … ( برند سازی و مارک سازی ) جهت تولید کنندگان پوشاک می توان از لیزرهای برش وحکاکی استفاده نمود .

دستگاه های پیشنهادی :

دستگاه برش و حکاکی لیزر فلزات فایبر