دستگاه لیزر ساخت رویه کفش ، حکاکی زیره و ...

لیزر قابلیت برش چرم جهت ساخت رویه کفش ، حکاکی وبرش انواع طرح روی آن و همچنین حکاکی حرفه ای روی زیره کفش را دارا می باشد .

دستگاه های پیشنهادی :

دستگاه برش و حکاکی لیزر SCU

دستگاه برش و حکاکی لیزر CMA

دستگاه برش و حکاکی لیزر SF