دستگاه لیزر ساخت مهر

با استفاده از لیزر co2 می توان انواع مهر را روی ورقه های مخصوص مهر سازی با لیزر در زمان خیلی کم ساخت.( در حدود 5 دقیقه )

لیزر با دقت بالا و سرعت زیاد در حال حاضر بهترین گزینه ساخت مهر می باشد.

ساخت انواع مهر رنگی ( چند رنگ ) فقط با لیزر امکانپذیر می باشد.

دستگاه های پیشنهادی :

دستگاه برش و حکاکی لیزر SCU

دستگاه برش و حکاکی لیزر CMA

دستگاه برش و حکاکی لیزر SE

دستگاه برش و حکاکی لیزر SF