چیلر CW - 5000 , 5200

چیلر عموماً در لیزرهایی که تیوپ شیشه ای دارند ؛ استفاده می شود . وظیفه چیلر چرخش آب با دمای مناسب در اطراف محل تولید لیزر می باشد . در واقع ثابت نگه داشته شدن دمای محل تولید لیزر به تولید با کیفیت تر و با ثبات تر کمک فراوانی می کند . چیلر های جدید دارایmin و max دما بوده و به راحتی تنظیم می شوند و اگر دمای محیط هم اختلالی در روند خنک کردن آب ایجاد کند آلارم داده تا اپراتور از دمای نامطلوب محیط مطلع گرددد . همچنین در صورت بروز هرگونه ایراد در چرخش آب (کم بودن آب چیلر ، گرفتگی شلنگ ها و ...) اپراتور را با آلارم مطلع می سازد . بنابراین در صورتی که از چیلر مناسب استفاده کنید ، تیوپ دارای عمر و کیفیت بیشتری خواهد شد . در حال حاضر اکثر چیلرهای مورد استفاده در این حرفه CW-3000 و CW-5000 می باشد .