تیوپ لیزر شیشه ای CO2

 (CO2 glass tube) تیوپ لیزر شیشه ای CO2

تیوپ محل تولید لیزر می باشد .
 محیطی که اتم ها تحریک می شوند و لیزر به وجود می آید ، محیط فعال نامیده می شود.( این محیط می تواند گاز مایع یا جامد باشد )
در لیزرهای CO2 برش و حکاکی برای اقتصادی تر بودن ، از شیشه تهیه می شوند .
با توجه به نوع تکنولوژی تولید ، چرخش آب در اطراف آن ضروری بوده (خنک شدن تیوپ) و باید ترجیحا" از چیلرهای مناسب که توانایی تنظیم مینیمم و ماکزیمم  دما را دارند، استفاده شود .
 با توجه به اینکه تیوپ های شیشه ای به ضربه حساس می باشند ، باید در حمل و نقل آنها دقت کافی مبذول گردد .
قطر اشعه لیزر در اینگونه تیوپ ها بسته به توان آنها 0.3 تا 0.4 میلیمتر می باشد .
الف : تیوپ لیزر شیشه ای معمولی با طول عمر 2/500 ساعت :
 60 وات ، 80 وات ، 100 وات ، 120 وات ، 150 وات و ...
ب : تیوپ لیزر شیشه ای Reci  با طول عمر میانگین 10/000 ساعت :
W2 : 100-80   وات (معروف به 80 وات یا 100 وات)
W4 : 135-120   وات
W6 : 170-150  وات
نکته مهم 1: میزان طول عمر تیوپ به نحوه استفاده، نگهداری، برش کاری یا حکاکی ، میزان توان مورد استفاده و نوع چیلر متفاوت می باشد .
نکته مهم 2 : تاریخ تولید تیوپ در کیفیت و طول عمر آن بر حسب ساعت موثر می باشد .