لنز CO2

لنز (Lens) از جمله قطعات مهم در دستگاه های لیزر به شمار می آید و بر خلاف اندازه کوچک آن ، در ایجادکیفیت مناسب تاثیر بسیار زیادی دارد . وظیفه لنز جمع کردن پرتو لیزر خروجی و کوچک کردن آن در مینیمم ترین حالت ممکن است . در صورت عدم تهیه لنز مناسب ، کیفیت حک و برش شما با افت شدید ی مواجه می گردد . الف : لنزهای ساخت آمریکا : (II-IV) ب : لنزهای ساخت چین (مونتاژی) پارامترهای مهم هنگام تهیه لنز : 1- قطر لنز مورد استفاده در دستگاه شما : دقت کنید لنزها در قطر های متفاوت ساخته می شوند . 2- فوکوس لنز : هر لنز دارای مقدار فوکوس مربوط به خود می باشد . به این معنی که اگر فوکوس لنزی cm5 باشد یعنی کوچک ترین نقطه در فاصله cm5 از آن ایجاد می شود . لذا پس از تهیه لنز ، حتما فاصله مناسب لنز تا ماده مورد نظر را رعایت کنید . - در صورت داشتن اتوفوکوس این مقدار در نرم افزار تعریف شده و دستگاه این فاصله را به صورت اتوماتیک رعایت می کند. - در صورت عدم داشتن اتوفوکوس ، این مقدار با ساختن گیج و تنظیم فاصله توسط اپراتور صورت می پذیرد.