هشتمین نمایشگاه بین المللی طلا

هشتمین نمایشگاه بین المللی طلا ، نقره ، جواهر ، ساعت و صنایع وابسته درتاریخ 27 تا 30 بهمن ماه 94 برگزار گردید.