رابر ( پلاستیک مهرسازی )

رابر ( پلاستیک مهرسازی لیزری ) :
جهت ساخت مهر با لیزر نیاز به استفاده از رابر ( نوعی پلاستیک مخصوص ) می باشد.
رابر در دو مدل 1- ساخت چین 2- ساخت آلمان عرضه میگردد.